O nás

   

   Významnou, ale také kontroverzní osobností byl věhlasný rožmberský regent a rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, od jehož narození uplynulo 18. července 490 let. Krčín po sobě zanechal velkolepé dílo v podobě rybniční krajiny na Třeboňsku, která je ozdobou a pýchou tohoto kdysi bažinatého koutu země dodnes. Podobu a život regionu však nejzásadněji ovlivnil právě on. Dlouholetý regent rožmberských statků již účelně uspořádané rybniční hospodářství svědomitě a dovedně řídil a dále rozšiřoval. Například vybudoval a ucelil největší český maloobchodní řetězec a mnoho dalšího, stejně jako téměř 14 km dlouhý odlehčovací kanál Nová řeka odvádějící vodu z Lužnice do Nežárky vytékající nedaleko osady Šimanov. Podstatně menší zalíbení v mladém energickém, neústupném a ctižádostivém muži nacházeli podřízení úředníci a hlavně robotníci. Historické prameny ho často vykreslují jako tvrdého nelidu, jehož zajímaly jen vlastní kariéra a hospodářské cíle. Byl nejen tvrdý na své dělníky, ale údajně velmi přísně (šibenicí) trestal například pytláctví. Není divu, že o něm kolovalo mezi lidmi množství nelichotivých pověstí. Vesměs ho obviňovaly ze spolčení s čerty. Dnešním pohledem byl Krčín především schopný manažer a developer s vynikající nadčasovostí který by se ani v dnešní době neztratil. V obsáhlé knize z Krčína smývá staletími pěstovaný obraz tyrana a v dobových souvislostech vysvětluje, že nebyl žádnou feudální stvůrou ale mladým rozhodným chlapcem který měl ve svém životě jasno. Krčín se prý celý život řídil dvěma hesly: „Starými příjmy nehýbej a nové hledej“ a „Cokoliv činíš, moudře konej a přihlížej ku konci“ Podruhé se oženil s dcerou rybníkáře Jana Zelendara, která mu porodila šest dcer. Syna se však nikdy nedočkal i když toužebně snil a budoval svá díla tak usilovně jako snil o synovi stejné krve. Svá díla budoval z výnosu pro jeho účel stvořeným i proto byl tak nepochopen a nevěřícími pronásledován. Dodnes drží stráž nad svými díly. Svůj odkaz vryl do krajiny malými sazenicemi dubů ze kterých jsou dnes mohutné dechberoucí torza staletých dubů. Otázkou zůstává kolik vlastně těch sazenic vysadil a jestli opravdu z každě vzešel pouze dub. Kde je Jakub Krčín pochován a kdy přesně zemřel, ale není známo. Jisté je že jeho přínos dodnes ovlivňuje životy stvovek tisíc lidí.

 

 

Petrův zdar !

Tomáš Gabriška