Candát obecný

09.01.2014 19:25

Jarní plůdek Candáta obecného. Předpokládaný termín prodeje je měsíc duben v závislosti na vývoji nepříznivé zimy. Velikost 12-17cm. Jednoletý plůdek chovaný na potravní rybce ( střevlička východní ). Odběratelům, kteří si rybu řádně objednají, bude emailem včas upřesněn termín výlovů těchto ryb. V dobré vůli je nezbytné candáta vyzvednout a vysadit do nového prostředí v co nejkratším termínu od našeho výlovu ( nejlépe v den výlovu nebo den následující po výlovu ). Výlovy jsou směřovány na víkendy. V novém prostředí kam candáta nasadíte je potřeba zastoupení potravních rybek které jsou pro něho dostupné tzn. jednoleté bílé ryby, hrouzci, razbory a jiné potravní rybky do 5cm k této velikosti candáta. Cena 1kč/cm délky tzn. 15cm candát = 15kč. Ryby je možné balit do PE sáčků s kyslíkem pro snadný a bezpečný převoz.

Candát obecný