O nás


   Rybniční hospodářství Tomáš Gabriška je dynamicky rozvíjející se firma, která se zabývá výhradně chovem a prodejem všech druhů a věkových kategorií sladkovodních ryb a souvislé činnosti.

   V současné době obhospodařujeme 38 rybníků spíše menších výměr od 0,15 do 4,8 ha. Naše rybníky se nacházejí ve dvou krajích, a to v kraji Jihočeském a kraji Vysočina. Zasahují do třech okresů Pelhřimov, Jindřichův Hradec a České Budějovice. Disponujeme pěti kaskádamy o třech navazujících rybnících, které tvoří jeden funkční celek. Rybníky pravidelně zimujeme a vybrané plůdkové výtažníky i letníme. Z důvodu eliminaci rybích nemocí a parazitů.

    Výlovy mladších věkových kategorií provádíme moderní a velice propracovanou metodou, která ryby nijak nepoškodí, a nadměrně nestresuje i při náročně slovitelných rybnících. K chovu využíváme pouze přirozené rybniční technologie postavené především na vysokém podílu planktonu ve stravě našich ryb. Plankton je nejlepší stavební kámen v chovu všech druhů sladkovodních ryb. Poskytuje důležité látky a živiny, které jsou nenahraditelné a zaručují dobrou životaschopnost a odolnost vůči nemocem i při přechodu do horších podmínek. Produkujeme opravdu široké spektrum zdravých českých ryb.

    Partnerské vztahy udržujeme jak s nejmenšími odběrateli, kteří odebírají po desítkách kusů, tak s velkoodběrateli, kde se počty kusů počítají v desítkách tisíc. Naši zákazníci k nám jezdí z celé České Republiky, Slovenska a Rakouska.

   Naše hospodářství se také zabývá produkcí zvláště chráněných druhů (Mník jednovousý, Jelec jesen) k čemuž máme uděleny patřičné vyjímky od Krajských úřadů povolující chov. Za zmínku také stojí odchovy ranných stádií nejen produkčních ryb, na speciálně upravených plůdkových výtažnících, ale i zdokonalujeme přechod rybích embrií z endo na exogenní planktonovou výživu. Odměnou za tuto vědeckou práci jsou mnohdy zarážející výsledky jako např. výlovek jarního plůdku amura v množství 136 000 kusů, velikost 7cm, vodní plocha 1ha. Tyto obrovská čísla se celému pracovnímu týmu zarývají do paměti a motivují k další usilovné práci.

    Veškerá manipulace s našimi rybami probíhá s kladeným důrazem na rychlost, efektivnost a dohled na vnímavost ryb. Pro krátkodobé uskladnění čerstvě vylovených ryb máme vybudovány speciální nádrže, kde je ryba roztříděna dle požadavku odběratele do jednotlivích jemných síťovin bránících poškození. 

   Výlovy rybníků zajišťuje firma svým dlouholetým pracovním týmem, který se skládá převážně z řad studentů. Přeprava je řešena několika jízdními soupravami terénních pickupů s kapacitními přívěsy. Přístup k odběratelům je řešen individuálně dle problematiky daného zákazníka. Na námi prodávané ryby se zpětně ptáme odběratelů, jak vyrostly, a jaká byla spokojenost, není nám lhostejné, komu ryby prodáme. K našim rybám se chováme s úctou a porozuměním jako každý řádný hospodář.

Petrův zdar !

Tomáš Gabriška