Říční nebo-li takzvané reofilní ryby

Ostroretka stěhovavá

- podzimní nebo jarní 7-10cm

Podoustev říční

-podzimní nebo jarní 6-8cm

Jelec jesen

- podzimní nebo jarní 6-10cm

Jelec tloušť

- podzimní nebo jarní 8-15cm

Mník jednovousý

- rychlený od května do července 4-5cm, 5-6cm, 6-8cm

- podzimní půlroček 8-10cm, 10-12cm, 12-14cm, 14-16cm

Parma obecná

- podzimní půlroček 5-8cm

Bolen dravý

- podzimní a jarní 6-8cm, 8-10cm