Díky zdravě postavené ekonomice tohoto podniku nejsme již dlouhodobě schopni nabídnout prodej ryb z naší produkce. Stálí zákazníci mají naše ryby objednané již ve stádiu očních bodů. V současné době je program zaměřen především na udržení původních druhů populací v rámci téměř celé EU.Díky vlastním postupům a vyšlechtěným metodám odchovu některých druhů ryb se nám daří dosáhnout dobrých výsledků i v takovéto klimatické nepřízni. K těmto v podstatě environmentálně udržitelným odchovům nevyužíváme žádné podpůrné granty, žádné.